Nieuws | Breskens Sailing

27-08 | 28-08 | 29-08

Nieuws


15 december 2016

In memoriam Jacques Jacobsen

Op 5 december jl. is Jacques Jacobsen precies een maand voor zijn 80e verjaardag overleden. Jacques heeft tientallen jaren zijn veelzijdige talenten ruimhartig aan de Watersportvereniging Breskens beschikbaar gesteld. Hij was actief in talloze functies, als bestuurslid, als vormgever en redacteur van het clubblad, als IMS meter en als rekenmeester van de wedstrijduitslagen. Hij ontwierp ook posters en mooi vormgegeven logo’s zoals dat van de IMS Clubchampionships die vanaf 1990 in Breskens werden georganiseerd, oorspronkelijk ter gelegenheid van het eeuwfeest van het Watersportverbond. Die organisatie leeft na een aantal aanpassingen nu nog voort als Breskens Sailing. Hij heeft, samen met zijn toenmalige echtgenote Els en hun opgroeiende zoons, met nooit tanend enthousiasme met hun Loper Ridendo gezeild en trouw aan alle wedstrijden deelgenomen waarbij ze steeds met grote volharding de wedstrijd uitzeilden. Steeds was hij beschikbaar om allerlei soms onbezonnen ambitieuze plannen van het bestuur uit te voeren en tot een goed einde te brengen. Vaak mopperend maar met een groot gevoel voor humor stug volhardend. Ook toen zijn gezondheid dat steeds moeilijker maakte bleef hij trouw de uitslagen van Breskens Sailing uitrekenen. Wij verliezen een markante en hartstochtelijke watersporter.

Stichting Breskens Sailing is Jacques Jacobsen heel veel dank verschuldigd. Wij wensen zijn naasten veel sterkte met dit verlies.

< Alle artikelen